زائرسرا ارزان قیمت امام رضا(علیه السلام)

شهر مقدس مشهد، با وجود مرقد نورانی امام هشتم(علیه السلام) مورد توجه میلیون ها زائر از تمامی نقاط ایران و جـهان می‌باشد و همین امر باعث شده تا در برنامه ریزی‌های شهری، مسائل فرهنگی، تفریحی و البته رفاهی زائرین نیز مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که بخش عظیمی ازسفرهای زیارتی به شهر مشهد از طریق پایانه های مسافربری انجام می شود و در این بین، پایانه امام رضا (علیه السلام) نیز به عنوان بزرگترین پایانه مسافربری شهر مشهد بیشترین سهم خدمت رسانی را داراست، لذا لزوم تجهیز و تهیه امکانات رفاهی ارزان قیمت در این پایانه بیشتر احساس می شد. از این رو احداث زائرسرایی به همین منظور که به نام مقدس امام هشتم نیز مزین شده است، قدمی بود که در راه خدمت رسانی بیشتر و بهتر به زائرین و مجاورین حضرت برداشته شد.