غار کارده

غار کارده

دهانه غار به شکل یک شکاف در دل یک تخته سنگ بزرگ است که تقریبا طول و عرض آن ۱ در ۳ متر است. این غار در دره آل در فاصله ۳ کیلومتری روستای کارده قرار دارد. غار کارده در سمت غربی دره آل قرار دارد. در این غار منابع آبی وجود ندارد و غار کاملا خشک است. وجود پرتگاه های خطر ناک، راه های فرعی متعدد و چند شاخه شدن راه های فرعی از ویژگی های دیگر این غار است. راه های فرعی و اصلی غار از لحاظ ارتفاع اغلب در یک سطح هستند و در بعضی نقاط  ارتفاع و ورودی مسیر اصلی نسبت به راه های فرعی کمتر است٬ لذا در صورت عدم وجود نشانه گذاری در داخل غار احتمال گم کردن مسیر اصلی برای غار نوردان و بازدید کنندگان وجود دارد.

آدرس: انتهای خیابان خواجه ربیع، جاده کلات، مسیر کارده، سه کیلومتری روستای کارده.

نظر بدهید