قلعه حاجی تراب

قلعه حاجی تراب

یرانه های بازمانده دژ معروف به شیر خانه توس که نادرشاه در حمله به مشهد از آن جا استفاده کرده است در مشرق این روستا قرار دارد.

نظر بدهید