سد دولت آباد

سد دولت آباد

سد دولت آباد از نوع سدهای خاکی می باشد که در روستای دولت آباد از توابع شهرستان چناران واقع شده است.فاصله این منطقه تا شهر مشهد حدود 55 کیلومتر است. طول تاج سد 155 متر و ارتفاع آن 35 متر می باشد. سد دولت آباد توانایی ذخیره حدود 1.5 میلیون متر مکعب آب را دارد.

آدرس: جاده مشهد چناران، جاده فرعی سمت راست، بعد از روستای کاهو،22 کیلومتر بعد از روستای دولت آباد.

نظر بدهید