آبشار اخلمد

آبشار اخلمد

پس از طی مسیری آبشار اول که دارای ۲۳ متر ارتفاع است مشاهده می‌شود و با گذر از میان این آبشار و در یک کیلومتری آن، آبشار اصلی اخلمد با ارتفاعی حدودا ۴۰ متری مشاهده می‌شود و آبشار سوم و چهارم نیز در بالای این آبشارها قرار دارد. آهکی بودن جنس کوه‌های اخلمد باعث پیدایش حفره‌های ژرف مدور در زیر این آبشار شده‌ است. به علت ارتفاع زياد و بارندگی فراوان، آبشار اخلمد در ماه‌های ابتدای هر سال دارای بيشترين مقدار آب و زيبايی فريبنده‌ای می‌شود.

در دره اخلمد باغات فراوانی وجود دارد که میوه تابستانی منطقه و نیز شهر مشهد را فراهم می‌کند و گيلاس و سيب درختی منطقه مشهور است. این دره دیواره‌های فراوانی نظیر دیواره سفید، الله اکبر، عقاب و... دارد که مکان مناسبی را برای ورزش سنگ نوردی ایجاد کرده است. در مدخل دره اخلمد بندی است که به همت يا در زمان بايسنغر ميرزای تيموری فرزند شاهرخ و حاکم توس در نيمه اول سده نهم ساخته شده است. به طور يقين می‌توان گفت مسير آبشار اخلمد يكی از زيباترين مكان‌های ايران زمين است و می‌توان از آن به‌عنوان بهشتی در اين جهان خاكی ياد كرد

نظر بدهید