آبشار آبگرم

آبشار آبگرم

آب این آبشار از سرچشمه که چند کیلومتر بالاتر از خود آبشار قرار گرفته، به شکل قابل توجهی، گرم است. نه البته آنقدر گرم که در زمره چشمه‌های آب گرم محسوب شود، اما احتمالا حوالی ۳۰ تا ۳۵ درجه گرما دارد. آبشار آبگرم و حوضچه آن به شدت برای آبتنی مناسب است.

از كيلومتر ۶۰ جاده كلات كه مسير فرعی روستای آبگرم شروع می‌شود تا خود روستا تقريبا ۲۰ كيلومتر راه است كه مسيری آسفالته، اما پيچ در پيچ است. از ابتدای روستا جاده خاكی شروع می‌شود و به سمت بند كه فضايی سيمانی برای ذخيره و كانال‌كشی آب است ادامه می‌يابد. از جاده خاكی با ماشين می‌شود تا پای بند رفت. البته يكی دو باری هم بايد از رودخانه رد شد. از پای بند به بعد را بايد پياده رفت و تا آبشار با سرعت مناسب، يك ساعت راه است. مسير، از دشتی باز و بسيار سرسبز می‌گذرد. درخت‌های انجير فراوانی در مسير قرار دارد كه در تابستان انجير كوهی فراوانی خواهد داشت. با نیم ساعت پياده‌روی دیگر در مسير بالای آبشار به سرچشمه آن می‌رسد كه بر خلاف ديگر آبشارها نه در پايين ديواره، بلكه در وسط دشت قرار دارد و آب آن گرم است.

نظر بدهید