مقالات

غار بيمارآب

غار کوچک و زیبای بیمار آب مشهد در ۴۵ کیلومتری شمال غرب مشهد در پشت آرامگاه فردوسی پس از روستاهای زاک٬ ماریان و گل ازغند و در 6 کيلومتري دهکدة «کوشک آباد»، از توابع مشهد واقع شده است.

غار پرده رستم

در حوالی روستای جمعاب از توابع چناران رشته کوه دیواره مانندی به نام پرده رستم قرار دارد. در این رشته کوه آهکی دهانه تعدادی غار وجود دارد.

غار مغان

غار مغان با قدمتی صد ملیون ساله یکی از اسرار آمیز ترین و بزرگترین غار های استان خراسان می باشد. این غار در دامنه کوه مغان در فاصله 75 کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد. غار مغان دارای دو ورودی جنوبی و شرقی است که توسط یک دیواره ستون مانند از هم جدا شده اند و در واقع هر دو به یک مسیر منتهی می شوند. ورودی اصلی غار دهانه جنوبی آن است که تا حدود 120 متر داخل غار را روشن کرده است.

غار بزنگان

غار بزنگان که از مهمترین غارهای استان خراسان می باشد در میان رشته کوه های کپه داغ واقع شده است. این غار در 128 کیلومتری شرق مشهد در نزدیکی روستای بزنگان شهرستان سرخس قرار دارد.