مجتمع تجاری اداری کیان سنتر ۲

مجتمع تجاری اداری کیان سنتر ۲

این مرکز خرید در مقابل مرکز تجاری کیان سنتر می باشد و دارای سه طبقه تجاری و سه طبقه اداری و چهار طبقه پارکینگ و هایپرمارکت است.

نظر بدهید